WSPARCIE PRAWNE

WSPARCIE PRAWNE

Niezależnie od wielkości firmy wsparcie prawne jest bardzo ważnym elementem prowadzenia biznesu.

Oferta ta adresowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy często z obawy poniesienia wysokich kosztów, powstrzymują się przed nawiązaniem stałej współpracy z  prawnikiem. Przygotowane przez nas pakiety z różnych segmentów cenowych czynią tę usługę bardziej dostępną.

W ramach wybranego pakietu usług przedsiębiorca zyskuje stałą pomoc prawną w zakresie bieżących spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (sporządzanie i opiniowanie umów, porady prawne).

Nadzór i odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie Klienta obejmuje swoim zakresem:

W zależności od potrzeb Klienta proponujemy przedsiębiorcom dwa pakiety usług prawnych:

– pakiet srebrny             wartość pakietu:   249 netto

w ramach którego mamy:  sporządzenie 3 pism lub 2h porad w miesiącu

– pakiet złoty                   wartość pakietu:   399 netto

w ramach którego mamy:  sporządzenie 5 pism lub 4h porad w miesiącu

*pakiety to rozwiązanie ryczałtowe płatne w formie abonamentu na podstawie Fv z góry za 12 miesięcy

Istnieje też rozwiązanie „jednorazowe”. W tym przypadku wartości usług kształtują się następująco:

– pakiet srebrny wartość pakietu: 349 netto

w ramach którego mamy: sporządzenie 3 pism lub 2h porad w miesiącu

– pakiet złoty wartość pakietu: 499 netto

* wykupiony pakiet jednorazowy należy wykorzystać w okresie 30 dni od dokonania zakupu.