DOTACJE

DOTACJE

Możliwości pozyskania wsparcia przez przedsiębiorców

Największymi beneficjentami funduszy unijnych są przedsiębiorcy- właściciele mikro, małych i średnich firm. Dotacje dla nich są dostępne przede wszystkich w Programach Regionalnych poszczególnych województw ale mogą oni pozyskać także dotacje z Programu Inteligentny Rozwój oraz Polska Wschodnia.

Wsparcie można pozyskać m.in. na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, infrastrukturę do badań i wdrażanie innowacji, realizacje potrzeb inwestycyjnych firmy, polegających np. na zakupie nowego sprzętu, rozbudowie infrastruktury, itp. Przedsiębiorcy prowadzący firmę na wsi bądź osoby chcące otworzyć tam własny biznes, mogą zainteresować się także Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie można pozyskać w Lokalnych Grupach Działania, które działają najczęściej w kilku sąsiednich gminach.

Dofinansowanie może także uzyskać przedsiębiorca, chcący przygotować portal e-usługowy, rozwinąć handel elektroniczny, czy opracować tzw. rozwiązanie B2B(business-to-business) łączące systemy swojej firmy z systemami np. swoich partnerów. Poza tym środki unijne można przeznaczyć na wprowadzenie elektronicznych systemów w ramach działalności, np. dotyczących zarządzania firmą czy budowania relacji z klientami.

Kolejną możliwością przeznaczenia Funduszy może być np. na termomodernizacja budynków firmy, wprowadzanie energooszczędnych technologii czy przebudowa linii produkcyjnej. Jeśli przedsiębiorca planuje pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych (np. montując panele słoneczne), to wydatki na ten cel też mogą być częścią projektu. Możliwe jest także sfinansowanie projektów polegających np. na tworzeniu elektrowni wiatrowych, słonecznych, geotermalnych czy wykorzystujących biomasę. Po otrzymaniu dotacji na ten cel, wytworzoną energię można przeznaczyć na własne cele, ale nadwyżki też przekazywać do sieci energetycznej.

Istnieje także możliwość pozyskania wsparcia poza dotacyjnego, czyli kredyty poręczenia i pożyczki udzielane przez pośredników finansowych, w tym banki oraz fundusze pożyczkowe i poręczeniowe. Ich warunki będą preferencyjne w porównaniu z ofertą komercyjną. Będą mogły mieć niższe oprocentowanie, a firmom łatwiej będzie uzyskać zdolność kredytową.

Mimo powyższej, dość szerokiej listy, nie są to wszystkie obszary, w których przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie. Za pomocą funduszy unijnych może być sfinansowane wiele innych pomysłów.