ABACUS CENTRUM KSIĘGOWE SP. Z.O.O informuje o realizacji projektu pt. „Rozwój ABACUS CENTRUM KSIĘGOWE SP. Z.O.O dzięki specjalistycznemu doradztwu”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji znajdą Państwo w OPISIE PROJEKTU.