Subwencja PFR 1.0 – czas na rozliczenie

Otrzymałeś rok temu subwencję PFR 1.0? Jeśli tak, to nadchodzi czas kiedy będziesz musiał zmierzyć się z jej rozliczeniem, czyli złożeniem Oświadczenia o rozliczeniu.

Zaakceptować czy zakwestionować rozliczenie?

Cały proces rozliczenia trwa około 10 dni roboczych. Wszystko dzieje się w Twojej bankowości elektronicznej, gdzie otrzymasz wstępną propozycję rozliczenia swojej subwencji.

Przeczytaj uważnie całe oświadczenie i sprawdź, czy wszystkie dane są prawidłowe. Jeśli tak, to możesz je zaakceptować. Akceptacja propozycji oświadczenia – bez weryfikacji i bez próby wyjaśnienia rozbieżności powoduje, że wartość umorzonej subwencji staje się bezsporna – wtedy PFR wyda decyzję na podstawie posiadanych przez siebie danych.

Jeśli nie zgadzasz się z propozycją rozliczenia, to musisz dokonać czynności zmierzających do ustalenia rozbieżności. Zrób to w trakcie 10 dni roboczych od momentu rozpoczęcia procesu rozliczania.

Kwestionowanie wysokości subwencji możesz rozpocząć na podstawie postępowania wyjaśniającego, pod warunkiem, że przed złożeniem Oświadczenia o rozliczeniu podjąłeś działania mające na celu wyjaśnienie zaistniałych rozbieżności np. wystosowałeś pismo do US czy też ZUS w celu ustalenia danych.

Jak możesz przygotować się do weryfikacji danych podanych w Oświadczeniu o rozliczenie?

Przede wszystkim ustal datę, kiedy subwencja wpłynęła na Twój rachunek bankowy – od tej daty zależy w jakim okresie otrzymasz dostęp do propozycji oświadczenia o rozliczeniu.

W pierwszej kolejności sprawdź czy może masz szansę uzyskać 100% umorzenia subwencji.

Na 100% umorzenia możesz liczyć, jeśli spełniłeś łącznie 4 warunki:

1) prowadziłeś działalność nieprzerwanie przez 12 miesięcy,
2) kod Twojego PKD znajduje się na liście dedykowanej do umorzenia,

3) osiągnąłeś co najmniej 30% spadku przychodów – tutaj poproś o pomoc swoje Biuro rachunkowe – spadek ustala się w dwóch okresach na podstawie różnych źródeł sprawozdawczości lub rejestrów,
4) na dzień 31.12.2019 r. nie posiadałeś statusu przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji.

Jeśli spełniasz łącznie powyższe 4 warunki – otrzymasz 100% umorzenia subwencji PFR

Jeśli niestety chociaż jeden warunek nie został przez Ciebie spełniony, pamiętaj, że nadal masz szansę na umorzenie 75% subwencji.

 

Jeśli uzyskałeś subwencję jako MIKROPRZEDSIĘBIORCA to:

1) 25% subwencji musisz zawsze zwrócić,
2) 25% subwencji możesz mieć umorzone, jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą przez 12 miesięcy,
3) 50% subwencji możesz mieć umorzone, jeśli utrzymałeś na niezmienionym poziomie stan zatrudnienia w swojej firmie.

 

Jeśli uzyskałeś subwencję jako MAŁY I ŚREDNI przedsiębiorca to:

1) 25% subwencji musisz zawsze zwrócić,
2) 25% subwencji możesz mieć umorzone, jeśli prowadziłeś działalność gospodarczą przez 12 miesięcy,
3) 25% subwencji możesz mieć umorzone, jeśli utrzymałeś na niezmienionym poziomie stan zatrudnienia w swojej firmie,
4) 25% subwencji możesz mieć umorzone, jeśli osiągnąłeś skumulowaną stratę gotówkową.

W ustaleniu parametrów skorzystaj z pomocy swojego biura rachunkowego – samodzielne ustalenie straty gotówkowej oraz średniego zatrudnienia może być trudne.

Zakończeniem procesu rozliczania subwencji będzie zaakceptowanie Oświadczenia o rozliczenie i podpisanie go przez upoważnioną osobę.

Pamiętaj!
Oświadczenie czytaj bardzo uważnie. 
Składając oświadczenie o rozliczeniu potwierdzasz m.in. 
że jesteś świadomy odpowiedzialności karnej za przedstawienie 
fałszywych informacji oraz złożenie fałszywych oświadczeń.
  

Spłata subwencji

Kwota subwencji, którą będziesz musiał zwrócić jest nieoprocentowana.

Spłata subwencji będzie się rozpoczynała od 13 miesiąca, licząc od pełnego miesiąca od dnia wypłaty subwencji.

Subwencję będziesz spłacał w 24 równych ratach – harmonogram spłat, a także numer konta, na które masz dokonać spłaty otrzymasz w swojej bankowości elektronicznej. Jakiekolwiek wcześniejsze spłaty subwencji koniecznie ustal ze swoim bankiem.

Kwota subwencji, na którą otrzymasz umorzenie na dzień dzisiejszy podlega opodatkowaniu – wciąż czekamy na decyzję o zwolnieniu z opodatkowania.

 

Jeśli chcesz zweryfikować otrzymaną propozycję Oświadczenia o rozliczeniu możesz skorzystać z kalkulatora PFR 1.0 – rozliczenie umorzenia.

Jeśli jednak nie masz wiedzy temat swoich szczegółowych danych, najlepiej będzie, jeśli skontaktujesz się ze swoim biurem rachunkowym w celu uzupełnienia wszystkich danych.