Księgowanie działalności Puławy

RACHUNKOWOŚĆ

RACHUNKOWOŚĆ

biuro rachunkowe Puławy Najbardziej podstawowym przedmiotem działalności naszej firmy jest pełna księgowość. Zarówno ta dla dużych przedsiębiorstw jak i dla najmniejszych spółek.

najlepsze biuro rachunkowe PuławyZdobywane na przestrzeni lat doświadczenia dają nam poczucie wiedzy, która potwierdza się jakością świadczonych usług.

księgowanie działalnościFakt, iż znaczna część naszego doświadczenia pochodzi z prowadzenia pełnej księgowości nie oznacza mniejszej wiedzy w zakresie innych form księgowości.

księgowanie działalności Puławy

W ramach pełnej księgowości wykonujemy:

Opracowanie zasad polityki rachunkowości

Opracowanie zakładowego planu kont i jego wdrożenie

Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS

Ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

Ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT

Sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US

Dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (wraz z dekretowaniem dokumentów)

Zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej

Sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

Ustalamy wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy

Sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także wartości niematerialnych i prawnych

Sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe

Prowadzimy ewidencje wyposażenia

Dokonujemy zapisów w PKPiR lub ewidencji ryczałtu

Prowadzimy ewidencje VAT

Najlepsze biuro rachunkowe Puławy