Podatnik, który stosował niewłaściwą stawkę VAT przy sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych i uzyskał Wiążącą Informację Stawkową, że może stosować stawkę niższą, nie ma możliwości korekty i wystąpienia o zwrot nadpłaconego VAT.

Zdaniem skarbówki, taka możliwość doprowadziłaby do bezpodstawnego wzbogacenia tego podatnika kosztem konsumenta i budżetu państwa.