W tej wiadomości zbieramy dla Państwa wszystkie informacje istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy w związku z pandemią covid-19.

1. Informacja o uprawnieniach do świadczeń z powodu poddania się kwarantannie lub izolacji:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/informacja-o-uprawnieniach-do-swiadczen-z-powodu-poddania-sie-kwarantannie-lub-izolacji/2534641

2. Ulgi ZUS dla przedsiębiorców w związku z covid-19:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/ulgi-dla-przedsiebiorcow-w-zwiazku-z-koronawirusem/2545842

ZUS umożliwia przedsiębiorcom odroczenie zapłaty składek ZUS za luty, marzec i kwiecień. Po wypełnieniu prostego wniosku nawet drogą elektroniczną zapłacą je dopiero w maju.

Ułatwienia dla firm wprowadzone przez ZUS:

  • odroczenie płatności składek – na wniosek płatnika będzie możliwość odroczenia o 3 miesiące terminu płatności składek,
  • zawieszenie i wydłużenie spłaty już zawartych układów ratalnych o 3 miesiące,
  • tryb uproszczony dla składek za okres luty–kwiecień 2020 r. – wprowadzony zostanie uproszczony wniosek: jeden dokument, w którym dodatkowo zawarte będzie oświadczenie, w którym przedsiębiorca wskaże, jak koronawirus wpłynął na brak możliwości opłacenia przez niego należności. Wszystkie wnioski będą kwalifikowane jako wnioski o pomoc de minimis. Wniosek będzie można złożyć na PUE, e-mailem lub do skrzynki w placówce ZUS. W odpowiedzi na wniosek ZUS odeśle do płatnika do podpisu umowę z ZUS oraz wydruk z SUDOP (informacja o wielkości otrzymanej pomocy w okresie ostatnich 3 lat),
  • wstrzymanie działań egzekucyjnych – na należności od lutego do kwietnia 2020 r. wobec aktywnych płatników, którzy do końca stycznia 2020 r. nie zalegali z opłacaniem składek.

3. Ulga w podatku od nieruchomości (prowadzący działalność na terenie gminy Miasto Puławy):

https://www.pulawy.eu/artykuly/informacja-prezydenta-o-uldze-podatkowej,42318.htm

4. Działania podjęte przez Ministerstwo Finansów

  • Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów, BGK może udzielać gwarancji spłaty kredytów w formule pomocy de minimis dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zmiana rozporządzenia pozwala na objęcie gwarancjami do 80% kredytów. Obniżona została też opłata prowizyjna od tych gwarancji do 0%.
  • Przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości.
  • Zniesiono bufor ryzyka systemowego, co pozwoli uwolnić 30 mld kapitału, który zwiększy podaż kredytów dla MŚP o 40 mld zł. Szacujemy, że efektem tego będzie podniesienie PKB Polski o 0,5 % w przeciągu 2,5 lat

5. RPP obniża stopy procentowe dla PLN

Oprocentowanie mocno w dół: 20.03.2020 r. Tańsze kredyty i jeszcze niższe oprocentowanie lokat. Mocna obniżka stóp procentowych dla złotego. Wchodzi w życie od 20.03.2020.Najważniejszą dla rynku stopę referencyjną RPP obniżyła z 1,50 do 1 proc. w skali rocznej. A stopę lombardową aż z 2,50 do 1,50 proc. w skali rocznej. Maksymalne oprocentowanie np. kart kredytowych spadnie od jutra z 10 proc. do 9 proc. rocznie.

Dla posiadaczy kredytów oznacza to ulgę. Banki już wprowadzają proste procedury uzyskiwania na kilka miesięcy tzw. „wakacji kredytowych”. Dzięki nim nie będzie trzeba spłacać przynajmniej części raty (kapitałowej). Jest to szczególne ułatwienie dla kredytobiorców walutowych, w których to przypadku rata składa się w przeważającej większości z raty kapitałowej właśnie.
Dla kredytobiorców, którzy zadłużyli się w rodzimej walucie obniżenie podstawowej stopy procentowej o 0,5 pkt. proc. oznacza spadek przeciętnej raty kredytu o kilkadziesiąt złotych miesięcznie. Jeśli kredytobiorca pożyczył 300 tysięcy złotych w ramach 30-letniego kredytu z marżą na poziomie 2%. W takim przypadku cięcie stopy procentowej o 50 punktów bazowych (inaczej mówiąc 0,5 pkt. proc.) oznacza spadek miesięcznej raty z obecnych 1381 złotych do 1297 złotych. Miesięcznie daje to oszczędność rzędu 83 złotych (1 tys. złotych w skali roku).

6.Banki reagują na kryzys. Wakacje kredytowe, zwiększenie limitu płatności bez PIN, raty kapitałowe i odsetkowe będą zawieszone.

Oto propozycje niektórych banków:

– BANK MILENIUM

proponuje klientom znajdującym się w trudnej sytuacji możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu na trzy miesiące, bez wychodzenia z domu. Oferta zawieszenia dotyczy pożyczek gotówkowych i kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych.Zawieszenie spłaty rat można zlecić telefonicznie w TeleMillennium. W przypadku decyzji pozytywnej, zawieszana jest cała rata kapitałowo-odsetkowa, a okres kredytowania ulega wydłużeniu o czas zawieszenia. Propozycja ta dostępna jest dla klientów, którzy podpisali umowę o kredyt przed 18 marca 2020 r., na dzień wnioskowania nie mają znaczących zaległości w spłacie zobowiązania i złożą oświadczenie o braku możliwości spłaty w związku z sytuacją epidemiologiczną spowodowaną koronawirusem.

W ramach standardowych rozwiązań, dotychczas oferowanych przez Bank Millennium, większość klientów indywidulanych może skorzystać również z jednomiesięcznych wakacji kredytowych, o które można wnioskować za pośrednictwem serwisu internetowego Millenet, a w przypadku kredytów hipotecznych – również telefonicznie za pośrednictwem TeleMillennium.

Bank analizuje sytuację i pracuje również nad propozycjami skierowanymi do firm.

Większość klientów banku, może też skorzystać również z jednomiesięcznych wakacji kredytowych. Wnioski o taką przerwę w spłacaniu rat można złożyć przez serwis internetowy, lub, w przypadku kredytów hipotecznych, telefonicznie.

– IDEA BANK

Odroczenie spłat- wakacje kredytowe mają potrwać do 6 miesięcy.

– PKO BP

Wakacje kredytowe przez trzy miesiące raz w 2020 roku w przypadku kredytu hipotecznego i przez trzy miesiące raz w całym okresie kredytowania pożyczki gotówkowej

– mBank

Możliwość zawieszenia części kapitałowej raty każdego kredytu na pół roku .Może to zrobić każdy klient i nie oczekujemy żadnego uzasadnienia. Proces jest w pełni automatyczny. Dodatkowo istnieje możliwość obniżki raty leasingowej o 90 procent.

– Pekao

Klienci z problemami wynikającymi z aktualnej sytuacji mogą liczyć m.in. na kredyty obrotowe do równowartości nawet 3-miesięcznych przychodów, wakacje kredytowe i maksymalnie uproszczone procedury ubiegania się o te udogodnienia.

Klienci MŚP mają szanse na odroczenie spłaty rat kapitałowych przez okres do 3 miesięcy.

– Santander

Klienci indywidualni oraz małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają możliwość odroczenia spłaty do 6 miesięcy, natomiast duże firmy do trzech miesięcy.

– ING Bank Śląski

ING Bank Śląski umożliwia zawieszenie spłaty kredytu do pół roku. Z tej formy pomocy mogą skorzystać klienci indywidualni oraz firmy. Zawieszenie rat dotyczy kredytów konsumenckich, hipotecznych, firmowych oraz leasingu. Klientom, którzy skorzystają z zawieszenia spłat do sześciu miesięcy, ING adekwatnie wydłuży okres finansowania, żeby nie doprowadzić do nadmiernego zwiększania miesięcznego obciążenia. Wniosek o zawieszenie spłaty można złożyć w kanałach zdalnych. Nie jest do tego konieczna wizyta w oddziale banku.

ING wprowadził także automatyczne przedłużanie o trzy miesiące kredytów odnawialnych dla firm