Od 15 kwietnia 2021 r. z mikro rachunku zapłacisz już nie tylko PIT, CIT i VAT, ale także nowe podatki i opłaty.

Dotychczasowe płatności z mikrorachunku
Do tej pory z mikrorachunku, czyli indywidualnego rachunku podatkowego, mogłeś zapłacić swoje zobowiązania podatkowe dotyczące:

  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatku od towarów i usług.

Uwaga!W ramach tych podatków wyjątek stanowią: VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14),   podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej,  VAT w imporcie.

Co jeszcze możesz teraz zapłacić z mikrorachunku?
Od 15 kwietnia z mikrorachunku możesz zapłacić również:

  • daninę solidarnościową,
  • opłatę od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml,
  • opłatę od środków spożywczych,
  • opłatę wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych,
  • podatek od sprzedaży detalicznej.

Pamiętaj!Nie zmieniają się zasady opłacania innych podatków takich jak np. podatek od czynności cywilnych (PCC) czy podatku od spadków i darowizn – te należności wpłacaj tak jak dotychczas na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 6.04.2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikro rachunku podatkowego (Dz.U. poz. 690)