Ustawodawca znowelizował kodeks karny skarbowy. Zmiany przepisów mają na celu – jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów – przyspieszenie oraz istotne uproszczenie spraw o wykroczenia skarbowe.

Zwróćmy uwagę, iż dla przedsiębiorców dużo bardziej istotny jest fakt diametralnego podwyższenia wysokości mandatów karnych

Uwaga!
Od 1 maja 2021 r.:
- minimalna wartość mandatu karnego to 280 zł,
- maksymalna wartość mandatu karnego to 14.000 zł. 
Do 30 kwietnia 2021 r. maksymalna stawka mandatu wynosiła 5600 zł. 
Różnica jest zasadnicza.

W takich granicach organ podatkowy może nałożyć mandat karny bez kierowania sprawy do sądu. Jest to możliwe tylko w sytuacji, gdy okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości i gdy nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary surowszej. Warunkiem nałożenia kary grzywny w drodze mandatu karnego jest zgoda sprawcy na przyjęcie takiego mandatu.

Realne ryzyko sankcji z kodeksu karnego skarbowego to regulowanie podatków po terminie. Należy zatem zwracać uwagę by zawsze terminowo i w prawidłowej wysokości regulować zobowiązania podawane przez biuro rachunkowe.

Podatnik, który uporczywie nie wpłaca w terminie podatku, podlega karze 
grzywny za wykroczenie skarbowe.
 Tak stanowi art. 57 § 1 Kodeksu karnego skarbowego.

Ustawodawca posługuje się określeniem “uporczywie nie wpłaca”, ale nie definiuje tego sformułowania. Tymczasem, organy podatkowe coraz częściej sankcjonują podatników na podstawie wskazanego przepisu.

Pod pojęciem ”uporczywie” należy rozumieć sekwencyjne zachowanie polegające na niepłaceniu podatku; zachowanie, które powtarzane jest wielokrotne, np. tak może być zakwalifikowany stan uchylania się od zapłaty, który trwa dłuższy czas.

Jako inne przykłady można podać nieregularne płacenie podatku, ale też regulowanie podatku w znacznie niższych kwotach niż należne.

Uporczywe niepłacenie podatku to zachowanie umyślne; można powiedzieć, że wręcz zabarwione negatywnym stosunkiem podatnika do obowiązku zapłaty podatku. Regularne ignorowanie obowiązków podatkowych może, zatem być dla organu podatkowego zielonym światłem do wymierzenia kary dyscyplinującej podatnika do przestrzegania przepisów. A zmiana wysokości kar od maja br. może spowodować, iż mandaty będą nakładane w kwocie wyższej niż to do tej pory miało miejsce.

Uwaga!
W sytuacji gdy mają miejsce okoliczności uniemożliwiające podatnikowi 
zapłatę podatku w terminie warto skorzystać z instrumentów prawnych 
umożliwiających zmianę terminu płatności na taką, która będzie dla niego dogodna.

Podatnik może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności. Odroczenie terminu płatności, to ulga polegająca na przesunięciu spłaty należności podatkowych na dogodniejszy dla podatnika czas.

Podatnik może też złożyć wniosek o rozłożenie podatku na raty. Rozłożenie podatku na raty, to z kolei, ulga polegająca na podziale kwoty podatku  na części i ustalenie dla tych części nowych terminów płatności.

Podstawa prawna:

  •  art. 48 § 2 i art. 57 § 1 ustawy z dnia 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2021 r. poz. 408).