Minimalne wynagrodzenie w 2021 roku to 2 800 zł brutto

Ustalono wysokość minimalnego wynagrodzenia na 2021 r. Będzie to dokładnie 2 800 zł brutto. Stawka godzinowa to 18,30 zł brutto.

Minimalne wynagrodzenie zostało ustalane na brutto – 2 800 zł. Pracownik dostanie „na rękę”, netto – 2 062 zł. Więcej dostanie, jeżeli korzysta ze zwolnienia z podatku – czyli osoby młode.

Koszty pracodawcy, nazywane czasem „brutto brutto”, to 3 377 zł.

Wzrost kwoty minimalnego wynagrodzenia to także wzrost niektórych innych należności, które są ustalane w oparciu o wysokość minimalnego wynagrodzenia.

Automatyczny wzrost składek ZUS

Przede wszystkim wzrośnie kwota składki ZUS dla przedsiębiorców korzystających z preferencyjnych składek (tzw. „małego ZUS-u”). Ustalenie wysokości składek ZUS jest dość skomplikowane i niektóre składniki stawki są ustalane od wynagrodzenia przeciętnego, inne od wynagrodzenia minimalnego. Uporządkujmy nieco temat.

Przypominamy, że nowi przedsiębiorcy mogą przez pierwsze sześć miesięcy swojej działalności korzystać z ulgi na start. Opłacają wtedy wyłącznie ubezpieczenie zdrowotne. Ono jest ustalane w oparciu o wynagrodzenie przeciętne, dlatego wzrost wynagrodzenia minimalnego nie będzie miał bezpośredniego przełożenia na wysokość składki zdrowotnej – ani dla przedsiębiorcy korzystającego z ulgi na start, ani korzystającego z preferencyjnego ZUS-u.

Po tych sześciu miesiącach, przez kolejne 24 miesiące, przedsiębiorcy mogą korzystać właśnie z małego ZUS-u. W takim przypadku nie opłacają ubezpieczenia społecznego ZUS ustalonego od faktycznych przychodów, ale od kwoty równej 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2020 r. było to 780 zł. W 2021 r. będzie to 840 zł. W konsekwencji wysokość składki na ubezpieczenie społeczne wzrośnie o ok. 20 zł miesięcznie dla przedsiębiorców korzystających z małego ZUS-u.

Wzrost innych należności

Wraz z minimalnym wynagrodzeniem wzrośnie także wysokość minimalnych odszkodowań za mobbing, czy dyskryminację. Odszkodowania te są wypłacane w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia.

Wzrośnie także kwota dodatku za pracę w porze nocnej, odprawy z tytułu zwolnień grupowych oraz minimalnego wynagrodzenia za czas przestoju.

Stawka godzinowa. Czy wzrost będzie miał znaczenie?

W 2021 r. wzrośnie również stawka godzinowa dla pracowników zatrudnionych na umowach zlecenie. Będzie równa 18,30 zł brutto.

Niewykluczone jednak, że wzrost stawki godzinowej nie będzie miał aż tak dużego znaczenia. Rząd pracuje nad wprowadzeniem niemal pełnego oskładkowania umów zlecenie. Doprowadzi to przede wszystkim do tego, że pracownicy na umowach zlecenie będą dostawać mniej „na rękę” niż dotychczas. Tym samym odpadnie główna zaleta korzystania z tej formy zatrudnienia.

Prace nad pełnym oskładkowaniem umów zlecenie jednak nadal trwają i nie jest pewne kiedy i czy w ogóle wejdą w życie.