Z początkiem roku 2022 r. kwota wolna od podatku dochodowego wzrosła do 30.000 zł. Wraz z kwotą wolną od podatku wzrosło również znaczenie tego, gdzie jest ona rozliczana.

Zwracamy Państwa uwagę na konieczność uporządkowania dokumentacji podatkowej w tym zakresie. Ma to na celu uniknięcie zaskoczenia w postaci wysokiego podatku do wpłaty za rok 2022 z zeznania rocznego. W wyniku błędnego (podwójnego) rozliczenia kwoty wolnej do dopłaty będzie ok. 5100 zł.

Prawidłowo rozliczona kwota wolna od podatku to także gwarancja prawidłowo uregulowanych w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy.

 

Poniżej przedstawiamy dwa najważniejsze przypadki, które wskazują jak należy postąpić, aby w Państwa podatkach rozliczenie kwoty wolnej było prawidłowe.

 

Przypadek nr 1. Mam Firmę i mam umowę o pracę 

To bardzo często występująca sytuacja, szczególnie gdy dla przedsiębiorcy działalność nie jest głównym a dodatkowym źródłem utrzymania.

Jeżeli znajduje się Pani / Pan w takiej sytuacji najpierw należy sobie usystematyzować, iż kwota wolna od opodatkowania jest jedna na cały rok podatkowy i dotyczy wszystkich przychodów opodatkowanych na tzw. zasadach ogólnych.

Jeżeli zatem, przedsiębiorca jest opodatkowany na zasadach ogólnych (wg skali / płaci PIT-5) i ma etat – to ma dwa źródła przychodów opodatkowane na zasadach ogólnych: działalność i etat.

Kwota wolna zaś, jest tylko jedna i powinna być, zgodnie z przepisami prawa rozliczona w działalności gospodarczej. To zaś, oznacza, że u pracodawcy pracownik nie ma prawa złożyć PIT-2, a jeśli został złożony to oświadczenie to należy wycofać. Gdyby, bowiem ten dokument pozostawał w Państwa aktach osobowych pracodawcy, to kwota wolna będzie rozliczana dwa razy: raz w działalności, i drugi raz z tytułu stosunku pracy.

Co należy zatem zrobić?

Proszę się upewnić, czy rozliczacie Państwo podatek PIT na zasadach ogólnych z działalności w 2022 r., a następnie:

  • jeśli nie, bo opodatkowanie jest w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatku liniowego – należy się upewnić, iż u pracodawcy JEST złożony PIT-2. Kwota wolna powinna być rozliczona w przychodach z etatu;
  • jeśli zaś tak, to należy u pracodawcy upewnić się, iż NIE JEST złożony PIT-2, a jeżeli ma to miejsce należy go wycofać.