Konto Przedsiębiorcy zapowiadane na II kwartał 2021 r.

Minister rozwoju, pracy i technologii zapowiada utworzenie tzw. “Konta Przedsiębiorcy”. Powstanie ono z połączenia dwóch serwisów internetowych:

1.Biznes.gov.pl

2. CEIDG.gov.pl

Będzie to serwis online, w którym podatnik prowadzący działalność gospodarczą będzie mógł załatwić szereg spraw urzędowych. Jednocześnie zastąpi on dotychczasowy rejestr CEIDG.