KADRY I PŁACE

KADRY I PŁACE

Prowadzenie kadr wymaga przede wszystkim doświadczenia. Nie ma tu miejsca na eksperymenty. Doskonale wiemy jak zawiłe są nadal przepisy prawa pracy, i jak bolesne mogą być konsekwencje błędów na tym polu.

Dlatego poza osobami nadzorującymi dział kadr do zespołu włączyliśmy też prawników – specjalistów od prawa pracy. Taki zespół gwarantuje najwyższy poziom obsługi.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej:

Sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła – na podstawie uzyskanych informacji

Prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego

Prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS)

Prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych)

Prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją

Prowadzimy imienne karty przychodów pracownika

Prowadzimy ewidencje świadczeń socjalnych

Sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych

Sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40

Sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A)

Sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)