Od 2022 r. Polski Ład wprowadza nowe ulgi i zwolnienia podatkowe, które będą miały wpływ na kalkulacje wynagrodzeń.

Na sposób obliczania wynagrodzeń w 2022 r. wpływ będą miały nie tylko zmiany w skali podatkowej, czy brak odliczenia składki zdrowotnej, ale również nowe ulgi i zwolnienia. Przygotowując się do wypłaty wynagrodzeń na nowych zasadach należy poinformować pracowników o możliwości złożenia:

Wraz ze wzorami wniosków i oświadczeń warto wysłać do pracowników informacje wyjaśniające zasady ich stosowania.

 

Podstawa prawna

  • art. 21 ust. 1 pkt 148, art. 21 ust. 1 pkt 152-154, art. 21 ust. 39, art. 21 ust. 43-44, art. 22 ust. 2, art. 22 ust. 9 pkt 1-3, art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, art. 26 ust. 1 pkt 2a, art. 32 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128) – stan prawny wersja obowiązująca od 1.01.2022 r.