Hotele – co zrobić, żeby nie stracić tarczowej pomocy?

Hotelarzom i przedsiębiorcom prowadzącym hostele, pensjonaty, pola namiotowe czy kempingowe, którzy naruszą ograniczenia, nakazy i zakazy ustanowione w związku z wystąpieniem stanu epidemii, będzie można odmówić przyznania tzw. tarczowej pomocy.

Nowe przepisy, które weszły w życie przewidują odmowę przyznania pomocy publicznej przedsiębiorcom. W tym miejscu chcemy przybliżyć sytuację branży hotelarskiej i podpowiedzieć co zrobić, by nie narazić się na utratę tarczowej pomocy.

Hotelarze, czyli kto?

Ograniczenia, nakazy i zakazy dotyczą usług hotelarskich, czyli krótkotrwałego, ogólnie dostępnego wynajmowania domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenia, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Oznacza to, że usługą hotelarską będzie zarówno wynajmowanie pokoju w pięciogwiazdkowym hotelu jak również prywatnej kwaterze czy nawet miejsca na polu namiotowym.

Zakaz prowadzenia działalności z wyjątkami

Świadczenie usług hotelarskich jest zakazane co najmniej do 27 grudnia 2020 r. Od tej zasady są jednak wyjątki. Można prowadzić:

  1. hotele robotnicze i dla pracowników sezonowych (ujęte w PKD pod pozycją 55.90.Z);
  2. dla pracowników odbywających delegacje, podróże służbowe czy szkolenia poza siedzibą pracodawcy oraz przedsiębiorców, w tym członków zarządów i rad nadzorczych spółek, odbywających podróże zawodowe lub służbowe;
  3. zawodników w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego;
  4. medyków (tzw. hotele dla medyków);
  5. pacjentów i ich opiekunów, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z charakteru świadczenia opieki zdrowotnej, z którego korzystają (np. pacjenci onkologiczni i dializowani oraz mali pacjenci przebywający pod opieką osób dorosłych).

Jak ustalić czy Twój gość jest w podróży służbowej?

Potwierdzeniem odpowiednio podróży albo zgrupowania i współzawodnictwa sportowego, albo wykonywania zawodu medycznego, albo konieczności zapewnienia zakwaterowania wynikającego z charakteru świadczenia medycznego, jest odpowiednio dokument wystawiony przez pracodawcę albo polski związek sportowy, albo podmiot wykonujący działalność leczniczą bądź też pisemne oświadczenie gościa.

W przypadku pracownika najczęściej będzie to polecenie wyjazdu służbowego, a w przypadku jednoosobowego przedsiębiorcy oświadczenie, że jest w podróży służbowej lub zawodowej albo wykonuje czynności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Co ważne, każda taka osoba (każdy gość hotelowy) powinien z osobna przedstawić pisemne zaświadczenie lub oświadczenie.

Pamiętaj więc, aby przed zakwaterowaniem gościa poprosić go o przedstawienie zaświadczenia o odbywaniu podróży służbowej, zgrupowaniu sportowym, wykonywaniu zawodu medycznego lub przyjeździe na leczenie. Jeżeli gość nie ma zaświadczenia poproś o przedłożenie pisemnego oświadczenia, w którym wskaże on, że jest w podróży zawodowej lub służbowej, wykonuje zawód medyczny, przyjechał jako pacjent lub opiekun na leczenie lub bierze udział w zgrupowaniu lub współzawodnictwie sportowym.

Takie oświadczenie może być sporządzone nawet odręcznie podczas załatwiania formalności z zakwaterowaniem. Przykładowy wzór oświadczenia znajdziesz w zakładce „Załączniki”. Ważne, by gość oświadczył, że to on (indywidualnie) będzie korzystał z usług hotelarskich i wskazał przyczynę podróży (służbowa, medyczna, sportowa).

Czy przechowywanie zaświadczeń/oświadczeń gości jest obowiązkowe?

W przepisach próżno szukać wprost wyrażonego obowiązku hotelarzy w tym zakresie. Niemniej ze względu na poważne konsekwencje m.in. odmowę przyznania tarczowej pomocy, zapowiadane kontrole i deklarowane nakładanie kar pieniężnych do 30 000 zł przez Państwową Inspekcję Sanitarną warto mieć udokumentowane na piśmie (dowód), że zakwaterowaliśmy osobę, która może korzystać z usług hotelarskich.

Czy trzeba zweryfikować oświadczenie gościa i ewentualnie jak to zrobić?

Nie, nie ma takiego obowiązku w rozporządzeniu zakazującym świadczenia usług hotelarskich. Co więcej przedsiębiorca-hotelarz nie ma uprawnień takich jak np. Policja. Co najwyżej może sprawdzić w ogólnodostępnych bazach takich jak CEIDG czy KRS czy dany przedsiębiorca rzeczywiście istnieje. W przypadku pracowników może zadzwonić do działu kadr i spytać czy dany pracownik rzeczywiście został wysłany w delegację, chociaż taki obowiązek też nie wynika z żadnego przepisu prawa. Czynności te możesz podjąć wyłącznie w celu ewentualnego udokumentowania czynności, które podjąłeś aby w Twojej placówce nie doszło do naruszenia ograniczeń.

Pamiętajmy, że oświadczenie lub dokument wystawiony przez pracodawcę albo polski związek sportowy czy podmiot wykonujący działalność leczniczą musi przedłożyć każdy z hotelowych gości. W przypadku dzieci jako przyczyna zakwaterowania odpada oczywiście podróż zawodowa oraz wykonywanie zawodu medycznego. Mogą one być jednak gościem hotelowym, gdy przyjeżdżają na leczenie (są pacjentami) lub zawodnikami korzystającymi z usług hotelarskich w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego.

Zalecamy:

  1. Przed zakwaterowaniem poproś każdego gościa o przedstawienie zaświadczenia o odbywaniu podróży służbowej, zgrupowaniu sportowym, wykonywaniu zawodu medycznego lub przyjeździe na leczenie.
  2. Jeżeli goście nie mają zaświadczenia lub polecenia wyjazdu służbowego, poproś o złożenie pisemnego oświadczenia. Przykładowy wzór oświadczenia znajdziesz w zakładce „Załączniki”. Pamiętaj, aby każdy gość z osobna oświadczył, że będzie korzystał z usług hotelarskich oraz wskazał przyczynę podróży (służbowa, medyczna, sportowa).
  3. Gromadź i przechowuj w celach dowodowych, na wypadek ewentualnej kontroli, zaświadczenia i oświadczenia gości.
  4. Stosuj zasadę ograniczonego zaufania i wprowadź w swojej placówce procedury postępowania. Pamiętaj o planowanych kontrolach – kontrolerzy mogą się podszywać pod hotelowych gości i w ten sposób sprawdzać czy nie świadczysz usług hotelarskich na rzecz osób, których nie można zakwaterować.