Organy skarbowe dostają coraz więcej narzędzi z pogranicza inwigilacji. Pozwala im to dokładniej prześwietlać działalność podatników.

Niebezpieczny jest jeden z przepisów ustawy o KAS, który zezwala na żądanie danych o podatnikach od podmiotów gospodarczych, np. administratorów portali internetowych. Z uwagi na fakt, że orzecznictwo sądów administracyjnych jest w tej kwestii rozbieżne, eksperci radzą, by działania skarbówki skarżyć do sądów.