Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajmie się wkrótce pytaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Chodzi o niezwykle istotną kwestię odpowiedzialności za wystawianie pustych faktur, które dokumentują fikcyjne transakcje.

Problem mają firmy – zwłaszcza w sytuacji, gdy fałszywe faktury wystawiają na własną rękę ich pracownicy.