Nie ma znaczenia podjęcie uchwały wspólników o zmianie formy opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany.

Istotne jest skuteczne złożenie stosownego oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Błąd systemu nie usprawiedliwia podatnika. Tak twierdzi skarbówka, jednak eksperci mają duże wątpliwości.