DORADZTWO

DORADZTWO

Zasadniczym celem doradztwa podatkowego jest panowanie nad prawidłowością wszystkich zobowiązań podatkowych w zakresie dokumentacji, ewidencji i rozliczania wszystkich tytułów podatkowych.

Doradztwo to też swoista gwarancja oraz ochrona przed niepożądanymi skutkami kontroli zobowiązań podatkowych i konsekwencjami finansowymi w przypadku ewentualnych sporów podatkowych.

Sporządzamy na zlecenie klienta wszelkie wnioski o opinie podatkowo prawne a gdy zajdzie taka potrzeba składamy je we właściwych instytucjach.

W ramach doradztwa podatkowego oferujemy również:

Sporządzamy wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych do Izb Skarbowych

Opinie i porady z zakresu zobowiązań podatkowych

Tworzymy projekty umów, pism procesowych, dokumentów handlowych

Reprezentowanie klienta w postępowaniach kontrolno podatkowych i odwoławczych

Kompleksową obsługę nowych podmiotów począwszy od wyboru formy prawnej i formy opodatkowania do skutecznego przeprowadzenia procedur rejestracyjnych

Nadzorujemy dopełnienie obowiązków informacyjnych spółek, tworzymy raporty (bieżące i okresowe)

Sporządzamy:

Wezwania do zapłaty

Kompletujemy dokumentację do e-sądu

Kierujemy sprawy do komorników

Zakładamy sprawy w sądzie

* Dla klientów, którzy mają podpisaną z nami umowę na obsługę księgową usługi doradztwa proponujemy w korzystnych abonamentach z określoną liczbą godzin do wyboru.