Zgłaszanie umów o dzieło do ZUS – jest projekt wzoru zgłoszenia

Przedsiębiorcy będą musieli zgłosić do ZUS wszystkie umowy o dzieło zawarte od 1 stycznia 2021 r. Podpisując taką umowę, upewnij się że masz PESEL i adres zamieszkania wykonawcy. Sprawdź także to, co wpisałeś do niej jako „przedmiot umowy”.

Nowy obowiązek zgłaszania niemal wszystkich podpisanych umów o dzieło do ZUS został wprowadzony po cichu, w jednej z ustaw antykryzysowych (tzw. „tarcz”).

Od 1 stycznia 2021 r. zgłosisz każdą umowę o dzieło

Przypominamy, że obowiązek zgłoszenia dotyczy każdej umowy o dzieło podpisanej od 1 stycznia 2021 r. Już dotychczas trzeba było zgłaszać umowy o dzieło podpisane obok umów o pracę. Teraz dojdą także wszystkie pozostałe przypadki.

Do konsultacji społecznych właśnie trafił projekt rozporządzenia określającego wzór zgłoszenia. Będziesz musiał skorzystać z formularza RUD. Żeby wypełnić formularz będziesz potrzebował:

  1. własnych danych (NIP, REGON itp.) – z tym nie powinno być problemu;
  2. danych wykonawcy dzieła, czyli: PESEL, imię i nazwisko oraz adres zamieszkania;
  3. informacji o umowie, czyli: data zawarcia umowy, data rozpoczęcia wykonywania dzieła, data zakończenia dzieła oraz przedmiot umowy.

O ile własne dane zawsze możesz ustalić bez trudu, o tyle dane wykonawcy nie zawsze są wpisywane do umowy w całości. Dlatego upewnij się, że do zawieranych przez Ciebie umów o dzieło wpiszesz m.in. PESEL i adres zamieszkania wykonawcy.

Warto także wpisać do umowy – jeżeli to możliwe – konkretną datę rozpoczęcia i zakończenia wykonywania dzieła.

Do zgłoszenia trzeba będzie wpisać „przedmiot umowy”, który powinien odzwierciedlać przedmiot umowy wpisany do samej umowy (czyli to, na co się w rzeczywistości umawiasz z drugą stroną). Upewnij się, że taki przedmiot umowy nie brzmi podobnie do przedmiotu umowy zlecenia. W przeciwnym razie narażasz się na niemal pewną kontrolę ZUS, która może zakwestionować to, czy zawierana umowa jest w rzeczywistości umową o dzieło (i nie podlega składkom ZUS), czy jest jednak umową zlecenia (i podlega składkom ZUS).

UWAGA! Rozporządzenie nie wymaga, żeby do formularza wpisać dosłownie to, co w umowie wpisano pod hasłem „przedmiot umowy”. Możesz go w formularzu opisać nieco skrótowo. Nie możesz jednak wpisać informacji nieprawdziwych lub niepełnych. Złożenie nieprawdziwych danych zagrożone jest odpowiedzialnością karną.

Na razie tylko projekt

Pamiętaj, że obowiązek zgłaszania umów jest już wiążący, ale wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2021 r. Został on nałożony w drodze ustawy jeszcze na wiosnę 2020 r.

W omawianym w tym artykule rozporządzeniu określono jedynie wzór zgłoszenia i zakres zgłaszanych danych. Projekt rozporządzenia może ulec zmianie. Pozostań z nami, poinformujemy Cię, gdy rozporządzenie wejdzie w życie.