Tarcza Finansowa PFR 2.0 – pierwsze zapowiedzi. Pieniądze już w styczniu?

Rząd zapowiada uruchomienie drugiej tury Tarczy Finansowej prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Do wzięcia prawie 40 miliardów złotych! Pieniądze nie będą dla każdego, ale tylko dla przedsiębiorców zatrudniających co najmniej jedną osobę, działających w jednej z 38 branż. Prace nad tym projektem jeszcze trwają, ale dofinansowania ruszą zapewne w styczniu 2021 r.

Niezależnie od wielkości

UWAGA! Podobnie jak w przypadku Tarczy Finansowej PFR 1.0, pomocy nie otrzymają samozatrudnieni, czyli przedsiębiorcy, którzy w ogóle nie zatrudniają pracowników.

Poza tym przypadkiem pieniądze będą przeznaczone dla firm każdej wielkości. Podział całego budżetu wygląda tak:

  1. mikro przedsiębiorcy (zatrudniający od 1 do 9 osób) –ok. 3 miliardów złotych;
  2. mali i średni przedsiębiorcy (zatrudniający od 10 do 249 osób) – ok. 7 miliardów złotych;
  3. duzi przedsiębiorcy (zatrudniający co najmniej 250 osób) – ok. 25 miliardów złotych.

Zależnie od branży

Dofinansowanie będzie skierowane wyłącznie do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą oznaczoną jednym z 38 kodów PKD. Dotyczy to m.in. przedsiębiorców z branży transportowej, sprzedaży detalicznej, gastronomicznej, hotelarskiej, turystycznej, artystycznej, eventowej, sportowej i rozrywkowej. Pełną listę kodów znajdziesz tutaj.

UWAGA! To nie jest jeszcze ostateczna lista. Może dojść do zmiany listy jak i warunków. Zauważ, że tzw. Tarcza 6.0 (uwierz, że to nie my wymyślamy te nazwy…), która również jest w trakcie opracowywania, została poszerzona o wiele innych rodzajów działalności. Niewykluczone, że Tarcza Finansowa 2.0 przyjmie podobne rozwiązania.

Zależnie od spadku obrotów

Wysokość wsparcia zależy od dwóch czynników: stanu zatrudnienia oraz wysokości spadku obrotów. Im więcej osób zatrudniasz i im większy odnotowałeś spadek, tym więcej możesz otrzymać. Minimalny spadek obrotów za 2020 r. to 30% – do porównania weźmiesz albo okres od kwietnia do grudnia 2020 r. albo okres od października do grudnia 2020 r. W obu przypadkach porównasz obroty z analogicznym okresem w 2019 r.

Pomoc dla dużych firm sprowadzi się do przedłużenia dotychczasowego wsparcia z Tarczy Finansowej PFR 1.0, z pewnymi korektami.

Wysokość wsparcia

Wysokość dofinansowania dla mikroprzedsiębiorców ustalisz według tej tabeli:

 

Wysokość dofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorców trudniej określić z góry. Przede wszystkim, nie może przekroczyć kwoty 72 000 złotych na jednego pracownika, czyli łącznie wyniesie maksymalnie ok. 3,5 miliona złotych na firmę. Po drugie, będzie uzależniona od wysokości przewidywanych kosztów stałych prowadzenia działalności. W przyszłości, po rozliczeniu dofinansowania, złożone deklaracje zostaną rozliczone według rzeczywiście poniesionych kosztów.

UWAGA! Inaczej niż przy Tarczy Finansowej 1.0, dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, dofinansowanie będzie bezzwrotne w 100%, jeżeli utrzymasz firmę i stan zatrudnienia do końca 2021 r.

Dofinansowanie będziesz mógł przeznaczyć na wszystkie bieżące koszty prowadzenia działalności, w tym na wynagrodzenie pracowników.

Zmiany w Tarczy Finansowej 1.0

To nie wszystko. Jeżeli otrzymałeś pomoc z PFR w ramach Tarczy Finansowej 1.0, będziesz mógł starać się o umorzenie dotacji w 100%. Dotychczas mogłeś starać się o umorzenie jej maksymalnie w 75%.

Wszystko w opracowaniu

Przypominamy, że na razie są to jeszcze tylko plany, które mogą ulec zmianie. Przede wszystkim, nie ma jeszcze zgody Komisji Europejskiej na rozpoczęcie dofinansowania. Nie ma także regulaminu programu, dlatego wszystkie zasady udzielania wsparcia są oparte na deklaracjach i mogą się jeszcze zmienić.

Wnioski będzie można składać w styczniu i lutym 2021 r. Wniosek złożysz elektronicznie, choć nie wiadomo jak dokładnie będzie wyglądała procedura.